ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พงศาวดารและบันทึกสำคัญ อยุธยา
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ชาวกรุงเก่า
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอยุธยา มีองค์ความรู้มากมายหลายด้านที่นำมาประกอบให้ศึกษาหาความรู้กันในปัจจุบััโดยที่เป็นหลักฐานทั่วไป อาทิ งานนิพนธ์ทางประวัติาสตร์และวิทยานิพนธ์หลักฐานทีเป็นจดหมายเหตุซึ่งได้รวบรวมความทรงจำเกี่ยวกับประเพณี พระราชพิธีเก่าๆนอกจากนี้ ยังมีหลักฐานที่เป็นหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ได้แก่ ข่าวราชการที่เรียกว่า “ราชกิจจานุเบกษา” หรือ “บางกอกรีคอร์เดอร์” รวมทั้งสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีบันทึกเหตุการณ์ของบุคคลต่างๆ เช่น ความทรงจำของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี, ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ สอง เป็นต้นอีกทั้งยังมีหลักฐานสำคัญที่เป็นวรรณกรรมในยุคสมัยอยุธยาซึ่งมีหลายเรื่องที่ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เช่น ลิลิตโองการแช่งน้ำ ลิลิตยวนพ่าย มหาชาติคำ หลวง เป็นต้นทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ในหนังสือเล่มนี้