ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

บันทึกสำคัญ จดหมายเหตุจากต่างชาติ สมัยกรุงศรีอยุธยา
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ชาวกรุงเก่า
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ตามหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอยุธยานั้นมีองค์ความรู้มากมายหลายด้านที่นำมาประกอบขึ้นมาให้ศึกษาหาความรู้กันกล่าวว่าเนื่องจากดินแดนไทยเป็นเส้นทางการค้า มาตั้งแต่สมัยโบราณทำให้มีเอกสารต่างชาติบันทึกเรื่องราวของดินแดนไทยไว้อย่างหลากหลายเรื่องราว เพราะด้วยอุปนิสัยของชาวต่างชาติที่รักการเขียน การบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็นในดินแดนที่เขาเดินทางอย่างละเอียดทั้งภาพวาด ถ่ายภาพ การแสดงความคิดเห็นความชื่นชอบและไม่ชอบไว้ในบันทึกเหล่านั้น และเมื่อได้มีการพิมพ์เผยแพร่ทำให้ประเทศต่างๆ ได้รู้จักสยามมากยิ่งขึ้นดังนั้นชาวสยามรุ่นหลังมาจนถึงยุคปัจจุบันจึงได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศของเราในแง่มุมละเอียด ซึ่งไม่สามารถพบเห็นในหนังสือและเอกสารของคนไทย ถ้าหากชาวต่างชาติในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสยามเอาไว้ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ในหนังสือเล่มนี้