ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศิลปะการพูด 60 วิธีสู่ความสำเร็จ
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : สมชาติ กิยรรยง
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ศิลปะการพูด 60 วิธีสู่ความสำเร็จ รวบรวมแนวทางวิธีการพูดที่ทำให้ผู้พูด -รู้สึกว่าคำพูดดังกล่าวนั้น “น่าถูกใจคนฟัง” -แนะให้ใช้คำพูดที่ผู้ฟังรื่นหูที่ได้รับ “ฟังสบายหู ดูสบายตาแล้วพาให้สบายใจ” -แล้วทำให้ผู้ฟังต่างๆได้เกิดความ “ชอบ”และ “เชื่อถือ เชื่อมือ เชื่อมั่น” -เมื่อท่านเป็นผู้ที่ “พูดได้และพูดเป็น” -หนังสือชุดนี้ได้จัดให้อย่างสมบูรณ์แบบ