ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Lecture ม.ปลาย เคมี
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ดร. ธนพงษ์ วัชรโรจน์
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เคมี (Chemistry) ถือเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มุ่งศึกษาในเรื่องของสสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูปของสสาร และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงานเข้าด้วยกัน อาจจะเรียกได้ว่าเคมีเป็นวิทยาศาสตร์ศูนย์กลางที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นชีววิทยา ฟิสิกส์บางครั้งเราอาจจะเข้าใจว่าเรื่องของเคมีเป็นเรื่องที่ไกลตัว เป็นเพียงการท่องจำสูตรและชื่อสารต่างๆ แต่ความจริงแล้วความสำคัญของวิชาเคมีนั้นจะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของตัวเราและสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบกลไกการเผาผลาญในร่างกาย เรื่องอาหาร เครื่องปรุงส่วนผสมส่วนประกอบต่างๆ ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้ในครัวเรือน ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสสารและปฏิกิริยาเคมีทั้งสิ้น“Lecture ม.ปลาย เคมี” เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาในส่วนของวิชาเคมี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสรุปอย่างย่อ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาส่วนต่างๆ ของน้องๆ ผู้เรียนทุกคน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บทด้วยกัน ตัวอย่างเช่นเรื่องของสารและการเปลี่ยนแปลง กรด-เบส ของแข็ง ของเหลว แก๊ส พันธะเคมี รวมถึงสารชีวโมเลกุล เป็นต้น พร้อมกันนี้ผู้เขียนยังได้เก็งแนวข้อสอบในส่วนของเนื้อหาที่คิดว่าออกสอบบ่อยมากที่สุด และมีความใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด เอาไว้พร้อมคำอธิบายของเฉลยในข้อที่สำคัญๆ อย่างละเอียดและครบถ้วน เพื่อช่วยให้น้องๆ มีทิศทางในการเตรียมตัวมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือเพื่อเสริมกับบทเรียนภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี สำนักพิมพ์เชื่อว่าการเตรียมตัวให้พร้อม ความสม่ำเสมอ และการเอาใจใส่ในบทเรียนของน้องๆ จะนำพาทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ได้จริง