ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

LECTURE BIOLOGY สรุปชีววิทยา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : วรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ LECTURE BIOLOGY สรุปชีววิทยา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปและเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญในวิชาชีววิทยา ม.4, ม.5 และ ม.6 ไว้อย่างครบถ้วนทุกเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต่อการเรียนและการสอบภายในเล่มได้สรุปอย่างกระชับ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว นำเสนอด้วย รูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป และมีแบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบ และเฉลยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตทุกสนามสอบ