ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พิชิตข้อสอบ TGAT English การสื่อสารภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : กิตติ์ชญาห์ อินทรวัฒนา (ครูพี่เบญ)
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : พิชิตข้อสอบ TGAT การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใหม่ล่าสุด! รวมเทคนิคและแนวข้อสอบ ครบทั้งทักษะการพูดและการอ่าน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เตรียมสอบอย่างมั่นใจ ทำข้อสอบได้ถูกต้องรวดเร็ว สอดแทรกไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ควรรู้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS